Comisia de statistică și monitorizare în învățământul superior

Componența Comisiei:

Vasile Alecsandru Strat – coordonator
Vlad Ștefan Barbu
Dan Chiribuca
Valentin Năvrăpescu
Mihaela Marinela Păun
Răzvan Ionuț Teodorescu