Membrii CNSPIS

Murgescu Bogdan – Președinte
Universitatea din București
CV
Strat Vasile Alecsandru – Vicepreședinte
Academia de Studii Economice din București
CV
Petrescu Niță Alina Claudia – Vicepreședinte
Universitatea Politehnica din București
CV
Ghiuță Ovidiu-Aurel – Secretar general
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
CV
Hatos Adrian – Purtător de cuvânt
Universitatea din Oradea
CV
Năvrăpescu Valentin
Universitatea Politehnica din București
CV
Barbu Vlad Ștefan
University of Rouen, Laboratory of Mathematics Raphael Salem
CV
Păun Mihaela Marinela
Universitatea din București
CV
Cădariu-Brăiloiu Liviu
Universitatea Politehnica din Timișoara
CV
Pintilescu Carmen
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
CV
Chiribuca Dan
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV
Socol Adela
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
CV
Furtunescu Florentina Ligia
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
CV
Teodorescu Răzvan
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
CV
Istrate Dumitru Marcel
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Țițan Emilia
Academia de Studii Economice din București
CV
Mănescu Leornardo-Geo
Universitatea din Craiova
CV