Membrii CNSPIS

Strat Vasile Alecsandru – Președinte
Academia de Studii Economice din București
CV
Ghiuță Ovidiu-Aurel – Vicepreședinte
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
CV
Dincă Gheorghița – Secretar general
Universitatea “Transilvania” din Brașov
CV
Chiribucă Dan-Florentin – Purtător de cuvânt
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
CV
Breaz Valer-Daniel
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
CV
Cădariu-Brăiloiu Liviu
Universitatea Politehnica din Timișoara
CV
Comănescu Laura
Universitatea din București
CV
Frurtunescu Florentina Ligia
Universitatea de Medicină și Framacie ”Carol Davila” din București
CV
Istrate Dumitru Marcel
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
CV
Mănescu Leornardo-Geo
Universitatea din Craiova
CV
Năvrăpescu Valentin
Universitatea Politehnica din București
CV
Păun Mihaela Marinela
Universitatea din București
CV
Pintilescu Carmen
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
CV
Teodorescu Răzvan Ionuț
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
CV
Țițan Emilia
Academia de Studii Economice din București
CV